Το άτμισμα είναι κατά 97% ασφαλέστερο του καπνίσματος